de uitbaters hebben de moeite genomen om de boeken naar hun klanten rond te dragen, in een periode waar lezen (en wandelen) het enig was was je nog kon doen ! Dit getuigt mijns inziens van een bijzondere klantvriendelijkheid en creativiteit van de uitbaters die iedereen steeds met een uitmuntende vriendelijkheid bedienden ! (en nog steeds op dat mooie elan verder gaan nu)
Compliment ingezonden door Kurt Goris