De uitbaters hebben de moeite genomen om de boeken naar hun klanten rond te dragen, in een periode waar lezen (en wandelen) het enig was was je nog kon doen! Dit getuigt mijns inziens van een bijzondere klantvriendelijkheid en creativiteit van de uitbaters die iedereen steeds met een uitmuntende vriendelijkheid bedienden! (en nog steeds op dat mooie elan verder gaan nu)
Compliment ingezonden door Kurt Goris