Om de vele klanten op zondag veilig te kunnen bedienen, hebben ze hun website aangepast en ons gevraagd je bestelling op voorhand in te geven. Deze konden dan coronaproof worden afgehaald aan een poort naast de bakkerij.
Compliment ingezonden door Annick Gerard