De kwaliteit is niet Corona-gebonden, die was er reeds voordien. Hun aanpak van deze uitzonderlijke situatie was evenwel ook uitzonderlijk: bestellen kan probleemloos via e-mail, voorgedrukte bestelformulieren, er is aan-huislevering…
Verder is alles binnen de winkel op-en-top Covid-19-proof, en nu in het najaar wordt er zelfs een overdekte en wind-dichte ruimte voorzien waar de wachtende klanten kunnen “schuilen”.
Compliment ingezonden door Gerd Moonen