Een groot aanbod van dagelijks verschillende heerlijke broden, steeds met een glimlach en vriendelijk woord!
Compliment ingezonden door Martine